Jarle Tveiten Transport

Filmoppdrag for Jarle Tveiten Transport gjekk ut på å lage ein presentasjonsfilm per tanksystem dei har utvikla; Yngeltank, Smolttank, Skapbil og Laustank.
I tillegg har me laga ein lengre presentasjonsfilm om sjølve verksemda som dei nyttar i presentasjonssamanheng og liknande.

Filmoppdrag for Jarle Tveiten Transport gjennomførte me i samarbeid med Fjord Film, eit lokalt filmselskap beståande av tre unge menn frå Kvam, Hardanger.

Yngeltank

Smolttank

Skapbil

Laustank